Sari la conținut

Activitățile în grădiniță

    Activitățile instructiv-educative desfășurate în Grădinița Irina vizează o gamă complexă de domenii de dezvoltare. Acestea sunt concepute respectând curriculum-ul tradițional și pe cel britanic integrat și sunt adaptate particularităților de vârstă și individuale, oferind experiențe solide care să ajute în timp la dezvoltarea armonioasă a copiilor. Activitățile sunt corelate cu tema săptămânală și se desfășoară cu întreaga grupă, în grupe mici sau individual.

previous arrow
next arrow

Dezvoltare personală, socială și emoțională

    În cadrul acestui domeniu cultivăm și încurajăm menținerea de relații pozitive cu ceilalți, încrederea în sine și abilitatea de a funcționa ca un membru al unui grup. De asemenea, folosindu-ne de jocuri de rol oferim copiilor posibilitatea de a înțelege faptul că acțiunile lor pot avea consecințe și în acest context ei învață să facă față diferitelor emoții (frica, mânia, timiditatea) și învață treptat deprinderi de rezolvare a problemelor.

Comunicare și limbaj

  În cadrul activităților pe care ni le propunem, copiii își îmbunătățesc deprinderile de comunicare, exprimându-și ideiile și sentimentele, ascultându-i și înțelegându-i pe ceilalți în timpul unor experiențe semnificative trăite împreună cu cei de aceeași vârstă cu ei. Astfel copiii învață să comunice într-o varietate de feluri, folosind-se de simboluri, combinând limbajul oral cu limbajul scris și imaginile. Totodată ei descoperă cărțile, dar și scris-cititul ca fiind instrumente valoroase ce le deschid porțile spre o lume nouă, necunoscută și fascinantă.

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

Alfabetizare

  Alfabetizarea are în vedere învățarea scrisului și cititului prin joc și joacă. Pe lângă familiarizarea copiilor cu sunetele și literele limbii române, acordăm o atenție deosebită limbii engleze. Folosindu-se metoda Jolly Phonics, copiii sunt învățați cele 42 de sunete ale limbii engleze, reprezentând litere sau grupuri de litere, descoperă cum să le îmbine pentru a citi cuvinte și cum să reușească să citească primele “cuvinte-capcană” pentru care nu există o regulă anume. Încet, încet copiii pot încerca să citească singuri cărți. Totul se face cu pași mici și revenind la sunetele învățate anterior.
     O activitate Jolly Phonics cuprinde: povestea specifică sunetului, acțiunea care însoțește sunetul, cântecul și jocuri diverse, particularizate în funcție de vârstă.

Dezvoltare motrică și fizică

   Știm cât de importantă este mișcarea pentru noi toți și încurajăm constant participarea copiilor la jocuri și activități sportive potrivite vârstei și abilităților lor. Prin intermediul activităților care implică mișcare copiii învață să se adapteze mai ușor, să dezvolte relații cu ceilalți, să fie răbdători, responsabili și respectuoși, să lucreze în echipă, dar și să se descurce în situații neprevăzute. Așadar, copiii care fac sport sunt mai sănătoși, descurcăreți, disciplinați, ambițioși și fericiți.

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

Matematică

    Activitățile matematice din grădiniță vizează stimularea dezvoltării intelectuale a copiilor, contribuie la trecerea treptată de la gândirea concret-intuitivă la gândirea simbolică, abstractă, pregătind copiii pentru înțelegerea și însușirea matematicii în clasă I. În procesul de însușire a cunoștințelor cu conținut matematic este intens antrenată și memoria copiilor pentru ca ei să rețină, să păstreze și să reproducă în mod conștient unele cunoștințe dobândite, să memoreze regulile unui joc didactic sau logic. Cu alte cuvinte, copilul își formează deprinderi de lucru, de a rezolva anumite situații – problemă în contexte variate. Aceste deprinderi devin utile în activitatea lor practică și-l pot influența în plan atitudinal și social.

Lumea înconjurătoare

   În cadrul acestui domeniu elementele cheie sunt participarea activă, explorarea, interacțiunea și cooperarea. Toate experiențele și situațiile de învațare care favorizează descoperirea, transformarea și extinderea cunoștințelor au în vedere utilizarea unor surse variate de informații, investigație și identificare a relației cauză-efect cât și a posibilelor soluții pentru rezolvarea diferitelor situații ce pot apărea în viață de zi cu zi.

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

Estetică și desen

   Acest domeniu include o multitudine de activități precum pictură, desen, grafică, colaj și pune la dispoziția copiilor o gamă largă de materiale și suprafețe de lucru pentru a stimula și încuraja creativitatea și pentru a dezvolta simțul estetic.
  Activitățile artistic-plastice ajută la formarea de deprinderi de lucru, exersarea motricității fine, stimulează capacitatea de exprimare, realizarea unor corespondențe între elementele de limbaj plastic și natură, dinamizează expresivitatea și nu în ultimul rând, dezvoltă armonios și multilateral personalitatea copiilor.